Актуална информация

Резюме от 50-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето

Резюме от 50-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето
11.03.2024г.

Националният съвет за закрила на детето проведе свое редовно заседание

Днес, 13 декември, Националния съвет за закрила на детето проведе редовното си 49-то заседание. Председателят на…
13.12.2023г.

На 21 октомври 2022 г. се проведе 47-то редовно заседание на Националния съвет з…

На 21 октомври 2022 г. се проведе 47-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе…
21.10.2022г.

Комисия, определена със заповед на председателя на ДАЗД, извърши преглед на пода…

На 30 август 2022 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25 от 24 август 2022 г. на председателя на ДАЗД, за избор…
31.08.2022г.

На 24 март 2022 г. се проведе 46-то редовно заседание на Националния съвет за за…

На 24 март 2022 г. се проведе 46-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. То беше проведено…
24.03.2022г.

45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 15 април 2021 г. се проведе 45-тото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. Събитието е под…
15.03.2021г.

44-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 27 октомври 2020 г. се проведе 44-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. За втори път то се…
30.10.2020г.

43-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 9 септември 2020 година, в навечерието на новата учебна година и във важен за децата, родителите и учителите им…
26.09.2020г.

Избор на юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съве…

На 18 декември 2019 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-38/16.12.2019 г, на председателя на ДАЗД, за избор на…
20.12.2019г.

ПОКАНА

26.11.2019г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030

Проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е разработен в съответствие с целите и основните принципи на…
21.01.2019г.

Изборна процедура за неправителствени организации, членове на НСЗД

В съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, на…
05.11.2018г.