Д-р Елеонора Лилова: Децата много добре знаят какво искат в живота си, за да са успешни и щастливи

Д-р Елеонора Лилова: Децата много добре знаят какво искат в живота си, за да са успешни и щастливи

05.07.2022г.

Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето проведе редовно заседание в гр. Царево. Три дни 28 члена на Съвета от страната обсъждаха с д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и експерти на Агенцията, актуални политики за децата.
„За мен е удоволствие да се срещам с вас – децата и младежите от Съвета на децата, защото Вие сте доказателството, че ни очаква много по-добро бъдеще. Вие сте умни, знаещи и смели хора, които могат да преследват мечтите си и знаят какво искат да им се случва в живота. Ако възрастните се вслушваме по-често в гласа ви, ще успеем да ви осигурим по-спокойно детство, изградено с доверие и обич. Основна мисия на Държавната агенция за закрила на детето е да се борим да осигурим равен шанс и възможно най-добри условия за развитие на децата у нас. Сигурна съм, че за да намерим най-правилните начини за това, е необходимо да чуем и Вас – децата.“, това каза д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД при откриването на редовно заседание на Съвета на децата в гр. Царево.
В работа по групи на принципа „Световно кафене“ децата от Съвета дискутираха по седем основни теми: Подкрепа на родителството и семейната среда за достигане на стандарта на живот чрез равни възможност и социализация за всяко дете; Подобряване на майчиното и детско здраве и здравословен начин на живот; Качествено, достъпно образование и стимулираща среда за развитие на всяко дете; Осигуряване на сигурна среда, подкрепа на децата в кризисни и извънредни ситуации и достъп до правосъдие; Защита от насилие и достъп до безопасно използване на технологии за всички деца; Осигуряване на възможности за детско участие; Пълноценно всекидневие, отдих и свободно време на детето. Моделът „Световно кафе“ дава възможност всяка работна група да сподели предложенията си по темите. Фасилитатори на групите са представители на ДАЗД, като идеята е посочените от децата мерки по темите, да намерят място в бъдещ стратегически документ за политиките за децата.
Психолози и различни подкрепящи специалисти във всяко училище, които да работят активно не само с децата, но и с възрастните, които се грижат за тях, предлагат членовете на Съвета. Като свидетели от първо лице за последиците от преживяванията им, децата са убедени, че със срещи между тях и родителите им, ще се върне доверителната връзка между всички и ще улесни общуването между хората. Подрастващите искат да няма теми „табу“, за да не се стига до неприятни рискови ситуации от незнание. Децата искат да има повече доверие към проблемите им, които споделят и алармират, че се подценява менталното им здраве, което води до редица негативни последствия и бариери в общуването.
Безплатни учебници за всички и уроци за възрастните как да разходват семейния бюджет, така че да са спокойни и да могат пълноценно да се грижат за децата си, а помощите да са съобразени с конкретните нужди на семействата, а не универсални за всички, са част от предложенията, които децата и менторите им обобщиха пред председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.
Единна онлайн платформа, на която възрастните, които се грижат за деца, да могат да потърсят помощ и съвет от доказани професионалисти по въпросите, свързани с отглеждане на дете. Уроци за бъдещи родители и повече комуникация с учителите на децата им, са друга част от детските предложения. За да бъдат защитени онлайн, според тях, важно условие е и възрастните да имат познания по темата, за което могат да бъдат осигурени учебни часове и за родителите им.
Очаквано особено голям интерес предизвика темата за образованието. Премахване на ненужно тежката част информация от учебния материал, уеднаквяване на изискванията във всички училища и час по професионално ориентиране, искат децата. Повече време за усвояване на учебния материал и една смяна за всички класове. Да се проверява качеството на преподаване в различните образователни институции и най-вече повече специалисти, които да съдействат за подобрението на отношенията ученик-учител, записаха децата. Посещение на различни училища във всички градове в страната, за да има постоянна база за сравнение.
Ваучери за здравословна храна и повече информация в училище по темата. Достъп до еднакво добро здравеопазване във всички населени места и информация поднесена на разбираем език, ясни правила за реакция при кризисни ситуации, предлагат членовете на Съвета на децата. Карта, която на много преференциални цени да позволява на децата да спортуват често и каквото имат интерес, за да бъде свободното им време пълноценно използвано. Повече обособени места, където да могат да се събират и тренират и забавляват на открито, както и повече културни мероприятия в по-малките населени места, са исканията на децата.
По време на заседанието темата за защитата на личните данни на децата бе обсъдена с активното участие и помощта на представители на Комисията за защита на личните данни. Предстои да се изработи и представи специална детска брошура по темата. Европейската младежка година бе акцент на срещата със заместник-министъра на младежта и спорта, Диана Иванова. Бъдещите планове с младежите тепърва ще се развият според календара на дейностите на ММС.