Среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето

14.07.2021г.

На 3 юли 2021 г. в гр. Приморско се проведе среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Учредители на Алумни клуба са 14 настоящи и осем бивши членове на Съвета на децата, които се включиха в срещата чрез онлайн връзка. Срещата се води от д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, която приветства участниците и представи инициативата. Впоследствие беше представен проект на Устав на Алумни клуба и се взеха следните решения:

- Да се сформира Координационен екип от трима членове, който да работи на базата на равнопоставеност. Координаторите да имат конкретни задължения и отговорности;

- Чрез Алумни клуба да се провеждат различни обучения на членовете на Съвета на децата – за водене на дебати, за лидерство и др.;

- Да се организира конкурс за талантливи деца;

- Алумни клуба да бъде отделен орган;

- В Алумни клуба да бъдат привлечени доброволци и съмишленици;

- До 16.07.2021 г. да бъдат направени и изпратени в ДАЗД предложения относно представения проект на Устав на Алумни клуба;

- Настоящите и бивши членове на Съвета на децата да проявят активност за информиране на по-голям кръг бивши членове на Съвета, с цел тяхното привличане към Алумни клуба.

 

Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето – 3 юли 2021 г., гр. Приморско

 Протокол