Съветът на децата към председателя на ДАЗД проведе първото си заседание за 2022 г.

23.02.2022г.

Психичното здраве на децата, правото им на избор в живота и насилието между тях бяха темите на първото за 2022 г. заседание на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. За спазване на противоепидемичните мерки в страната то се проведе онлайн. Най-голям дебат очаквано предизвика темата за насилието. Преди днешното заседание децата бяха помолени да дадат своите предложения за превенция и справяне с насилието и агресията над и между деца.
„Най-ценното за мен като председател на Държавната агенция за закрила на детето е да чуя вашето мнение и вашите предложения как да се справим с проблема за насилието. Вече се работи по изготвяне на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребите с деца. Провеждаме редица консултации със заинтересовани страни. Министерства, комисии, синдикати, работодатели, родители, учители, но детската гледна точка по темата е най-важната част от тях. Благодаря ви, че сте толкова активни. Всичко, което предлагате ще бъде обобщено и представено на всички участници в процеса по изготвяне на новата програма“, заяви д-р Елеонора Лилова по време на заседанието.
Децата от Съвета и д-р Лилова дискутираха увеличаващото се в онлайн пространството разпространяване на клипове с насилие между деца. Не трябва да се споделят подобни кадри, а веднага да се докладват, убедени са членовете на Съвета. Също така според тях най-важно е какъв пример виждат навсякъде – в семейството, училището, обществото. Затова възрастните трябва много да мислят как се държат, казват децата.
Част от предложенията им са във всяко училище да има психолог и поне веднъж в годината да говори с всяко с дете. Те определят постъпките на някои от връстниците си, които са склонни към агресия, като вик за помощ и внимание и са убедени, че всичко опира до разговор с тях. Децата са единни, че когато не се интересуват от мнението им, от интересите им и най-вече от чувствата им, се стига до това – привличане на внимание по всякакъв начин. Когато клип с агресия се показва в интернет и още повече в медиите – жертвата на агресията я боли повече от обида и срам, отколкото от физическо нараняване, категорични са децата и апелират и към връстниците си и към възрастните за повече съпричастност уважение към всеки един човек.
По време на днешното заседание бяха представени и резултатите от изследването „Правото на избор в живота на децата в Република България“, по задание на ДАЗД и реализирано от изследователски екип от Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Проведено е между деца на възраст 15-18 години от10 области в страната. Един от изводите на изследването е, че почти всички участници са се срещали с нетолерантно отношение към изказано тях мнение. Също така данните показват, че има права, от които децата се вълнуват повече, но има и такива, за които не са чували. Приятелства и връзки с връстници, психично здраве и тормоз в училище са темите, които децата най-трудно споделят. Най-спокойно изразяват своето мнение в семейната среда понеже родителите са по-добре запознати с техните индивидуални особености и проблеми. Да бъдат учени как да разпознават и изразяват чувствата си, искат основна част от анкетираните деца.  
Изпълнена с задачи и инициативи е програмата на Съвета на децата за 2022 г. Ако обстановката в страната го позволява, са предвидени редица присъствени заседания, посещение на Народното събрание, срещи с представители на институции, както и съвместни заседания с Алумни клуба към Съвета.