„Живот без насилие за всички деца“

28.04.2020г.

Кампанията „Живот без насилие за всички деца“ стартира от началото на учебната 2018/2019 година. Тя е насочена към всички деца в България. Идеята е децата да са проактивни и да им се предостави възможността да организират своя безопасен, сигурен, приятен и позитивен живот в групата/паралелката. Те с помощта на менторите (педагози, психолози, социални работници) определят правилата за взаимоотношения помежду си, за да създадат среда на общуване и комуникация като изключат всички форми на насилие в нея.

Към сайта