„Нашата Европа, нашите права, нашето бъдеще“

„Нашата Европа, нашите права, нашето бъдеще“

03.08.2021г.

Материалът „Нашата Европа, нашите права, нашето бъдеще“ е детския принос към Стратегията на ЕС за правата на детето 2021 г.-2024 г. и Гаранцията за детето. Това са отговори на 10 хиляди деца на възраст от 11 до 17 години, свързани с приоритетите на Стратегията и  Гаранцията за детето.

Материалът в електронен формат за свободно ползване може да изтеглите от ТУК