Кариери

Обява за длъжността „Младши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол - северен “…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
12.11.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-…

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово…
15.07.2021г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директо…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и…
01.07.2021г.

Обява за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно и финансово-ст…

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
14.06.2021г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсу…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и…
14.06.2021г.

Обява за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и фи…

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
28.05.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "старши експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността „старши експерт“, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с…
02.03.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "главен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр. София,…
02.03.2021г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
27.02.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…
27.02.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен експерт“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Главен експерт, отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр.…
11.02.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Старши експерт“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Старши експерт, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр.…
11.02.2021г.