ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност“

ДАЗД обявява конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност“

09.03.2023г.

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност“  в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, ДАЗД

файл