ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – Западен “ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

ДАЗД обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – Западен “ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

30.05.2023г.

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – Западен “ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.

Конкурс