Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в ДАЗД

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в ДАЗД

08.11.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в ДАЗД

Класиране