Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ (ГДКПД) в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ (ГДКПД) в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

24.04.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ (ГДКПД) в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Класиране