Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „ЕКСПЕРТ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ II СТЕПЕН“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ (ДАПФСО) в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „ЕКСПЕРТ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ II СТЕПЕН“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ (ДАПФСО) в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

24.04.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „ЕКСПЕРТ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ II СТЕПЕН“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ (ДАПФСО) в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Класиране