Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, с център гр. Русе, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавна агенция за закрила на детето

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, с център гр. Русе, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавна агенция за закрила на детето

28.04.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, с център гр. Русе, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавна агенция за закрила на детето

Класиране