Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“

28.03.2023г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в ДАЗД

Списък