Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в ДАЗД

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в ДАЗД

14.10.2022г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в ДАЗД.

Списък