Kонкурс за  длъжността “Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “

Kонкурс за длъжността “Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен “

09.03.2023г.

Kонкурс за  длъжносттаГлавен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- с център гр. Русе, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, ДАЗД 

файл