АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, ПОДАЛИ ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, ПОДАЛИ ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ

04.11.2017г.