Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца

Заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца

01.08.2018г.
Файлове

Заявление (Образец № 1) по чл. 43в, ал. 2 от Закона за закрила на детето