Информация за процеса по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца - януари -август 2018 г.

Информация за процеса по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца - януари -август 2018 г.

06.10.2018г.

От 01.01.2018 г. до 31.08.2018 г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето, на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето, е издал 100 лиценза за предоставяне на 100 социални услуги за деца, като 19 от тях са за иновативни услуги.

Социалните услуги, за които е издаден лиценз, са:

 • Център за обществена подкрепа - 15;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция – 22;
 • Център за работа с деца на улицата – 5;
 • Мобилен център за работа с деца – 2;
 • Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа – 1;
 • Дневен център за деца с увреждания – 3;
 • Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа – 2;
 • Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – 4
 • Дневен център за работа с деца и младежи - 1
 • Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – 9;
 • Приемна грижа – 7;
 • Кризисен център – 5;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 7;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 2;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 2;
 • Обществена трапезария – 2;
 • Звено „Майка и бебе“ – 4;
 • Център „Да прегърнем дете“ – 1;
 • Къща на семейството и общността – 1;
 • Център за ранна интервенция – 1;
 • Бюро за социални услуги – 2;
 • Гореща телефонна линия – 1;
 • Консултативен център по проблемите на домашното насилие – 1.

През първите осем месеца на 2018 г. са организирани и проведени общо 8 заседания на Комисията по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца.

Активните лицензи към 08.08.2018 г. са 329 броя за предоставяне на 339 социални услуги за деца.