ДАЗД ПОДКРЕПИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В СПОРТА

10.12.2020г.

„Спортуването е изключително важно за всяко дете. Децата с интелектуални затруднения понякога биват пренебрегнати и нямат достатъчно достъп до различни дейности и услуги. А именно чрез спорта те могат да бъдат заедно със своите връстници, да се почувстват социално значими и да намерят приятели, както и да бъдат подкрепени и удовлетворени техните нужди.“

С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова приветства участниците в Международната конференция „Овластяване на младите хора с интелектуални затруднения чрез спорт – правата на децата в спорта“, която се организира от Спешъл Олимпикс България, фондация „Про Спорт“, Дружество Европейско право и Специална Олимпиада Сърбия, която се проведе на 10 декември 2020 г.

Целта на събитието е да предостави форум за дискусия за предизвикателствата и добрите практики за развитието на спорта като инструмент за овластяване и социално приобщаване, включително за насърчаване на доброволчеството и за гарантиране на правата на децата в областта на спорта.

„Децата с интелектуални затруднения имат нужда от физическа активност също като всички останали деца. Спортът може да им помогне да изградят увереност, да опознаят други деца и да изявяват себе си. Затова е важно да се възползваме от всяка възможност да мотивираме и подкрепим децата с интелектуални затруднения и техните родители, като улесним тяхното приобщаване и качество на живот чрез участието им в спортни дейности. Всяко дете с интелектуални затруднения има право да води пълноценен живот в условия, които осигуряват достойнството му, поощряват самостоятелността и улесняват активното му участие в обществото. Децата могат да се научат да се приемат едни други, да бъдат толерантни и да не изолират различните от тях, именно чрез спорта.“, подчерта д-р Лилова.

Тя изрази своята благодарност към Спешъл Олимпикс България за усилията в благородната кауза за изграждане на по-добър общ свят за всички деца.

В рамките на конференцията се проведе и официална церемония за връчване на годишните награди „ПроСпорт‘2020“, които се присъждат за развитие на доброволчеството в спорта и на социалната му мисия.

За поредна година събитието бе подкрепено от министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев, кмета на столична община г-жа Йорданка Фандъкова, д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, представители на държавни институции и неправителствени организации.

Конференцията е в рамките на проект по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Партньори в него са Спешъл Олимпикс България, Спешъл Олимпикс Босна и Херцеговина, Спешъл Олимпикс Сърбия, Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен, Център Янеца Левча – Любляна, Асоциация за човешки права и социално приобщаване (Босна и Херцеговина), Тракийска асоциация за спорт сред природата (Турция), Спешъл Олимпикс Словакия, „To Ergastiri” – Гърция.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.