ДАЗД СЪЗДАДЕ ИНТЕРАКТИВНИ КНИГИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА

ДАЗД СЪЗДАДЕ ИНТЕРАКТИВНИ КНИГИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА

09.12.2020г.

Д-р Елеонора Лилова: „Всичко в ежедневието става много по-лесно, когато детето усети, че е уникално и никой не прилича точно на него. Именно в това се крие супер силата на всяко едно човешко същество. С нашите работни книги помагаме на децата да открият и развият своите силни страни, за да бъдат успешни и уверени в себе си.“

Държавната агенция за закрила на детето и специалисти от академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ създадоха две интерактивни книги в подкрепа на децата.

Идеята e на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, която се опира на сериозните доказателства в научните среди, че развитието на силните страни на характера влияе позитивно върху живота, щастието, търсенето на смисъл и удовлетвореност в отношенията с другите хора и помага за справяне с предизвикателствата. Силните страни са пътищата, които могат да отведат хората до постигане на техните цели и мечти, както и да им помогнат да изградят по-добри отношения с другите, както и да развият своите способности и таланти.

Работна книга за деца от 10 до 18 години помага на децата да открият своите възможности и да развият силните страни на характера си.  Тази книга  учи децата да използват най-доброто от себе си, за да се справят с предизвикателствата на деня. Тя е достъпна за всички на линка: https://sacp.government.bg/за-деца/вашите-силни-страни-работна.

Ако децата се чувстват отегчени в училище, разсеяни, незаинтересовани, очакват с нетърпение да свърши последният час или нямат желание да правят нещо различно, значи е време да си зададат въпроса: Каква моя сила мога да използвам, за да имам интересен начин на живот?

Тази книга помага на децата да открият отговори: Кои са моите силни страни; С какво могат да ми помогнат в опита да намеря себе; Дали всички силни страни имат значение за моя Аз; Как мога да ги развия – какви активности и упражнения са ми необходими.

Децата могат да се обърнат към самите себе си, да забележат, че много по-лесно откриват своите слаби места, отколкото силните, че посвещават много повече време на слабите места, отколкото на силните. Ето още едно предизвикателство – дали поемането по пътя на развитието на силните страни не гарантира по-голям успех в постигането на Вашите цели и мечти.

Втората книга е електронно Методическо ръководство в помощ на родители, учители и професионалисти, работещи с деца, което е достъпно свободно на линка: https://sacp.government.bg/за-професионалисти/сили-на-характера

Методическото ръководство представя възможности за работа на възрастните с децата. То представя упражнения, които помагат да развият сензитивност към своите силни страни, което е и условие за ефективното организиране на процеса на развитие на силните страни при децата.

Двете книги могат да се използват изцяло в електронна среда – от компютъра, таблета или телефона.

Авторите съчетават полезното и забавлното в книгите и помагат на децата и хората, които им помагат да се справяте с предизвикателствата и трудностите, да развият своите качества, за да откриете най-доброто от себе си.