Дейността и важността на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето дискутираха ученици в град Сливница

Дейността и важността на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето дискутираха ученици в град Сливница

02.06.2023г.

Представителят за София-област в Съвета на Децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето Милена Кръстева и експерти от ДАЗД запознаха учениците в град Сливница подробно с дейността на детския съвет. Домакин на срещата беше училището на Милена – Професионалната гимназия по транспорт “Н.Й. Вапцаров”.
„През 2003 г. Съвета на децата към председателя на ДАЗД е създаден, за да се  насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата. Вече 20 години той дава възможност на децата да обменят знания, идеи, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. От името и на председателя на ДАЗД д-р Теодора Иванова и от целия екип на Агенцията мога да кажа, че работата със Съвета е един от приоритетите на Държавната агенция за закрила на детето“, обясни Цветелина Кьосева, държавен експерт в ДАЗД.
Децата научиха за работата на Съвета и за ангажиментите, които имат членовете му за участие в събития на местно, национално и международно ниво. Милена Кръстева и представителите на ДАЗД разказаха за консултациите, които се правят с тях при изготвянето на редица документи. По думите на присъстващите деца въпреки дейността на Съвета има още много какво да се направи в посока на детското включване. Учениците споделиха, че имат необходимост да знаят, че мнението им е важно, че възрастните могат да ги чуват. Именно поради тази причина са пожелали да научат повече как могат да подпомогнат работата на детския консултативен орган, за да имат още повече деца право на глас.