Държавната агенция за закрила на детето стартира чат приложение за разговор с деца

Държавната агенция за закрила на детето стартира чат приложение за разговор с деца

31.07.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето стартира чат приложение за разговор и консултация с деца. Всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа експерти от Агенцията ще бъдат на разположение, за да отговорят на въпросите им. Чатът ще е достъпен за всяко дете през официалната интернет страница на Националната телефонна линия за деца на ДАЗД – 116111.bg.
Анализите на данните от обажданията на НТЛД 116111 показват не малък брой мълчаливи позвънявания. Най-често те са свързани със страх и притеснение за разговор, но в същото време показват и необходимостта за споделяне. По думите на специалистите чат приложението е още по-лесен и достъпен вариант за тези деца, така че да получат подкрепа.
НТЛД 116111 на ДАЗД е част и от Глобалната мрежа телефонни линии за деца – Child Helpline International, в която членуват още 133 страни. Експертите на ДАЗД регулярно обменят опит и добри практики с колегите си от Глобалната мрежа, една от които е именно създаването и поддържането на чат приложение.
„Националната телефонна линия за деца 116111 е разпознаваема и се ползва с доверие. Има случаи, в които деца търсят консултантите повторно и по различни теми, защото са изградили доверителна връзка. Въпреки това на всички ни е ясно, че децата все повече комуникират чрез социалните мрежи и чат приложения. Затова за ДАЗД беше изключително важно да отговорим на тази тяхна потребност, така че да имат още една възможност да потърсят съвет или подкрепа от експерти“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Както и при обаждане на Националната телефонна линия за деца, така и при свързване в чат приложението, разговора е анонимен и напълно безплатен. Личната информация се обработва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.