Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване до гражданите кои са най-важните предизвикателства, на които да отговори бъдещ стратегически документ за детето

Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване до гражданите кои са най-важните предизвикателства, на които да отговори бъдещ стратегически документ за детето

07.11.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване до гражданите кои според тях са най-важните предизвикателства, на които трябва да отговори бъдеща Стратегия за детето. Стремежът на ДАЗД e да бъдат събрани максимален брой предложения и да се вземе предвид мнението на всички, които са загрижени за благосъстоянието на децата в България, така че да се изготви документ с широка обществена подкрепа, който да гарантира и допринесе за това всяко дете да се чувства добре и защитено независимо дали е вкъщи, навън с приятели, в училище, или на което и да било друго място.
Какви са най-важните проблеми на децата и семействата в България и как да бъдат решени, какви конкретни мерки и инициативи очаквате от държавата, са само част от въпросите, по които ДАЗД търси мнението на обществото.
Приемането на Национална стратегия за детето ще даде възможност за дефинирането на конкретни мерки и действия. Дългосрочната визия на един такъв документ е, че всяко дете в България трябва да има пълноценни възможности за развитие в предизвикателствата на времето и да расте в подкрепена семейна среда. 
Основните области, които ще бъдат заложени в стратегическия документ са: ранно детско развитие; здраве и здравословен начин на живот; образование, изграждане на компетентностите, спорт, култура и свободно време; безопасна и сигурна среда за всяко дете; правосъдие, съобразено с интересите на децата; намаляване на детската бедност и социалното изключване; детско участие; права на децата в кризисни и извънредни ситуации.
Всеки, който има желание да даде своето мнение може да го направи на официалната интернет страница на Държавната агенция за закрила на детето: https://sacp.government.bg/, както и на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffTo-saM9Bx-iDX60bxt8WUAL_6C4eGBp_kED9VgVPLt3tkw/viewform?usp=sharing, ако предпочитате може да изразите Вашето мнение, коментари и предложения по същите въпроси на следния email адрес: strategy@sacp.government.bg