Държавната агенция за закрила на детето подписа споразумение за сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Държавната агенция за закрила на детето подписа споразумение за сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“

04.07.2024г.

Държавната агенция за закрила на детето и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подписаха споразумение за сътрудничество. В него е записано, че двете институции ще си партнират в обмяната на опит и експертиза, също и в съвместна  организация на мероприятия, свързани с децата и семейството, както и в областта на кариерното развитие, продължаваща квалификация и студентски практики и стажове.
„За Държавната агенция за закрила на детето сътрудничеството със Софийския университет е изключително важно. И досега винаги диалога и партньорството ни са били ползотворни, но днешното споразумение още повече ще надгради постигнатото между институциите ни. Предстоят ни много общи инициативи и съвместна работа“, каза д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето
Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев също изтъкна важността на споразумението на Алма матер и ДАЗД, като подчерта, че съвместните им дейности ще допринесат и за професионалната реализация на студентите.
В документа е записано, че двете институции ще си сътрудничат в реализирането и изпълнението на национални стратегии и програми, както и в разработването на проекти за развитие на политиките за закрила на деца и съпътстващите ги дейности.
Също така споразумението дава възможност експерти от ДАЗД да участват като преподаватели в учебни програми във Факултетa по педагогика. Ще бъде осъществявана и експертна дейност и сътрудничество от страна на академичната общност при провеждане на изследвания, анализи и оценки към ДАЗД. Друга цел на споразумението е и съвместно организиране на дейности за повишаване на професионалната квалификация на преподаватели и експерти чрез представяне на реални казуси и проблеми от практиката и оказване на помощ при тяхното решаване.