Д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето: Гласът на децата е изключително важен и е необходимо истински да го чуваме!

Д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето: Гласът на децата е изключително важен и е необходимо истински да го чуваме!

25.06.2024г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова откри второто за годината заседание на Съвета на децата. В продължение на три дни деца от всички области в страната ще дискутират важни за тях теми и ще поставят на дневен ред предложенията си за по-активно детско участие във вземането на решения, които ги касаят.
За Държавната агенция за закрила на детето дейността на Съвета на децата е изключително важна. Винаги сме обсъждали с Вас разработването и прилагането на стратегически документи и политики за децата и семейството. Вашето мнение е ценно и е крайно необходимо възрастните да се научим да го чуваме, за  да можем заедно да надградим съществуващите и да разработим още по-работещи механизми, така че да се гарантира спокойно и щастливо детство и възможност за най-добрата реализация за всяко дете и семейството му“, заяви при откриването на заседанието д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
През първия ден от заседанието членовете на Съвета на децата заедно с Адела Бозмарова и Божидар Александров от Национален младежки форум проведоха сесия на тема “Демокрацията и нашето участие в нея“. За да обсъдят основните елементи, ценности и принципи, децата от Съвета се разделиха на четири отбора и влязоха едновременно в ролите на сценаристи, режисьори и актьори, за да създадат свои идеи за сцени от филм. Темите, по които децата развихриха въображението бяха равенство, детско участие, свобода, толерантност, демокрация и неприкосновеност на личния живот.
За да покажат колко е важно детското включване децата разиграха създаването на Съвета на децата към председателя на ДАЗД преди 20 години, защото по думите им той е основен инструмент за това и дава възможност да се чува гласа на децата.
Как агресията, лошото и подигравателно отношение между самите деца може да нарани много дадено дете и как това да не се случва, беше тема на друга сцена от филма “Демокрацията и нашето участие в нея“. Членовете на Съвета показаха по свои начин и колко е важно възрастните да вярват в тях и да подкрепят мечтите им.
Отново чрез ролеви игри децата се запознаха и обсъдиха и Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.
По повод заседанието на Съвета на децата  поздравителен адрес до членовете му и до д-р Теодора Иванова изпрати министъра на труда и социалната политика Ивайло Иванов.