Заместник-председaтелят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова взе участие във форум за борба с кибертормоза на деца в град Септември

Заместник-председaтелят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова взе участие във форум за борба с кибертормоза на деца в град Септември

16.04.2024г.

Заместник-председaтелят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова и държавният експерт в агенцията Георги Иванов взеха участие във форум за борба с кибертормоза на деца в СУ „Христо Ботев“, гр. Септември.
„Темата за кибертормоза e изключителна важна за Държавната агенция за закрила на детето. Неслучайно в Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026), изработена под ръководството на ДАЗД, една от основните оперативни цели е именно гарантиране правото на закрила на децата от насилие чрез информационните и комуникационните технологии“, заяви по време на откриването на форума Ивайла Касърова, заместник-председател на ДАЗД.
Ивайла Касърова изтъкна важността на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето и чат приложението към нея. Тя запозна участниците във форума с дейността им и подчерта, че чрез тях  децата могат да споделят, да бъдат изслушани и при необходимост подкрепени.
От март тази година СУ „Христо Ботев“ в гр. Септември е първото пилотно училище в България по програма „Киберзащитници”, като целта е до септември 2025 г. училището да е най-безопасно от гледна точка на детски кибертормоз в държавите членки на Европейския съюз. Програмата е създадена, за да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоза срещу деца и се изпълнява от Българска академия за сигурност. В последните три години съвместно Държавната агенция за закрила на детето и Българска академия за сигурност реализираха проучвания с над 5000 ученици в градовете София, Варна и Пловдив по темата за кибертормоза.
Последната анкета в гр. Пловдив с близо 1000 ученици от 6, 7 и 8 клас показва, че над 61% от анкетираните деца споделят, че използват социални мрежи повече от 5 пъти на ден. Освен времето в тях, 70,8% от учениците са в онлайн пространството от един до три часа всеки ден. 31% отделят от деня си от 2 до 4 часа, за да са в мрежата.
По данни на Българска академия за сигурност при сравнение на резултатите от 2022 г. и 2023 г. се наблюдава намаляване на случаите, в които децата са били в чат с нецензурна реч, както и на тези, в които са били жертви на шейминг (обиди за начина, по който някой изглежда).
По време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“ в гр. Септември Георги Иванов, държавен експерт в ДАЗД, подчерта доброто взаимодействие на агенцията с Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП-МВР, с Центъра за безопасен интернет и Българска академия за сигурност, така че да бъде гарантирана защитата на децата в онлайн пространството. Той апелира към училищната общност темата за безопасност в мрежата да се обсъжда още повече, включително и дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложенията към нея.