Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна със специалният представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Лейла Кайячик

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна със специалният представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Лейла Кайячик

14.09.2023г.

Спазване правата на непридружените деца чужденци, включително търсещите или получили международна закрила в България, ситуацията с децата от Украйна, които са в страната ни, дейността на Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към председателя на ДАЗД, бяха част от темите по време на среща между председателя на ДАЗД д-р Теодора Иванова и специалният представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Лейла Кайячик.
Всички деца в България имат едни и същи права. Това се отнася, както за  непридружените деца чужденци в страната ни,  така и за тези, които пътуват със своите семейства, близки или роднини, каза д-р Иванова по време на разговора и допълни, че по настояване на Държавната агенция за закрила на детето е разработен „Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила“, чиято цел е с добра координация и съгласуваност на действията на компетентните институции да са гарантира спазване правата на децата.
Д-р Иванова запозна специалният представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Лейла Кайячик с инициативите на ДАЗД за популяризиране сред децата търсещите или получили международна закрила в България на Националната телефонна линия за деца 116 111, на която по всяко време на денонощието и напълно безплатно могат да получат консултация и подкрепа.
„Всички разбираме, че каквото и да направим за тези деца е малко. Те са преживели неща, които са пречупили детството и е наша отговорност да направим всичко възможно да им гарантираме в България защитена и сигурна среда, при спазване на правата им. Затова работим в много добро сътрудничество с Държавна агенция за бежанците, като експертите на ДАЗД се включват във всички мултидисциплинарни срещи, така че да се гарантира най-доброто, което може да се направи за децата“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
С цел спазване правата на децата, ДАЗД извършва мониторинг в регистрационно-приемателни центрове и териториални поделения към тях на територията на страната, като при необходимост издава предписания, обясни още д-р Теодора Иванова.