Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 9-тото пленарно заседание на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 9-тото пленарно заседание на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа

31.05.2024г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 9-тото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа в качеството си на представител на България.
Високият форум е възможност за дискусия между представители на държавите-членки, международни организации, гражданското общество и други международни експерти по шестте стратегически цели на настоящата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2022-2027).
Във връзка със стратегическа цел „Свобода от насилие за всички деца“ делегатите на заседанието обсъдиха как децата да бъдат предпазени от достъп до порнографско съдържание онлайн, като се запознаха с различни предложения и добри практики, така че децата да бъдат защитени от неподходящо за тях съдържание в интернет пространството. 
Участниците във форума отново поставиха на дневен ред и  достъпа на децата до качествени психиатрични грижи, което е част от стратегическа цел „Равни възможности и социално включване за всички деца“.
Относно стратегическа цел „Подходящо правосъдие за всички деца“ членовете на Комитета дискутираха инструменти за защитата на висшия интерес на детето при раздяла на родителите и в производствата за предоставяне на грижи.
Част от дневния ред на 9-тото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа беше и проект на доклад относно правата на детето и изкуствения интелект, което е свързано със стратегическа цел „Достъп до и безопасно използване на технологии за всички деца“.
Създаден през 2020 г., Управителният комитет за правата на детето (CDENF) е междуправителственият орган на Съвета на Европа, отговорен за дейностите по определяне на стандарти в областта на правата на детето.