Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021- 30.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021- 30.06.2021 г.

03.08.2021г.

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.01.2021г. - 30.06.2020 г.

Данни и информация от информационната система на НТЛД 116 111