Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто тримесечие на 2022 г.

09.08.2022г.

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет: https://sacp.government.bg/sites/default/files/filefield_paths/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%94%D0%9A%D0%9F%D0%94_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_II-%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_2022g.pdf