Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кнежа за действията и мерките, които се

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кнежа за действията и мерките, които се

13.12.2016г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/pressaob6tenie_kneja.pdf" download="all" viewer="google"]