Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца, по преодоляване на  проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации“ 2021 г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца, по преодоляване на  проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации“ 2021 г.

10.12.2021г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца, по преодоляване на  проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации“ 2021 г.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/2021-12/rezumenasilie.pdf