ОПИСАТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ДЕЦА ТЪРСЕЩИ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ РПЦ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.

ОПИСАТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ДЕЦА ТЪРСЕЩИ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ РПЦ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.

18.12.2017г.