Втора среща на Алумни клуба към Съвета на децата

Втора среща на Алумни клуба към Съвета на децата

18.07.2021г.

На 15.07.2021 г. се проведе втората среща на Алумни клуба към Съвета на децата, на която се избра Координационен кип, който да координира работата на общността.

По време на срещата се взе решение в срок до 10.08.2021 г. членовете на клуба да изпратят конкретни предложения за инициативи, които да се реализират с подкрепата на Съвета на децата и ДАЗД.

Лице за контакт: Цветелина Кьосева – главен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, e-mail: Tsvetelina.Kyoseva@sacp.government.bg.

 Протокол