услуги - регистри

06.10.2018г.
От 01.01.2018 г. до 31.08.2018 г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето, на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето, е издал 100 лиценза за предоставяне на 100 социални услуги за деца, като 19 от тях са за… още
17.09.2018г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е органът, който издава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, съгласно чл. 43б, ал.1 от Закона за закрила на детето (ЗЗдет). Посредством лицензионния режим се осъществява… още
28.08.2018г.
Декларация (Образец № 5) по чл. 43в, ал. 2, т. 2 от Закона за закрила на детето още
01.08.2018г.
Заявление (Образец № 1) по чл. 43в, ал. 2 от Закона за закрила на детето още
01.08.2018г.
Заявление (Образец № 7) по чл. 43в, ал. 2 от Закона за закрила на детето още
14.05.2018г.
Уважаеми кандидати,   За разглеждане на документи за издаване на лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се внася такса в размер на 40.00 лв. във Фонд „Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика, по сметка… още
09.05.2018г.
Уважаеми кандидати, във връзка с кандидатстването ви за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца ви информираме, че, съгласно измененията на чл. 43в, ал. 4 от Закона за закрила, не е необходимо да бъдат представяни свидетелство… още
16.11.2017г.
Всички доставчици, желаещи да предоставят социални услуги за деца, които не са изрично посочени в Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане , е необходимо да предоставят информация за потребността на общността от подобен тип… още