През 2021 г. Държавната агенция за закрила на детето отбелязва 20 години от своето създаване. За тези двадесет години, всички свързали професионалния си път с ДАЗД преодоляхме много предизвикателства в общата цел да гарантираме правата на децата и да създаваме условия за техния живот да бъде още по-добър, а агенцията изпълнява със съдържание идеята за единна и координирана държавна политика чрез дейността си.

Като израз на обич към децата и резултат от дейността, която Държавната агенция за закрила на детето извършва за тях, през 2021 г. председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова инициира създаването на първата в България „Бяла книга за детето“.

Изданието е повод за размисъл, дискусия и обединение по въпросите, които в най-голяма степен засягат живота на децата. В „Бялата книга за детето“ са структурирани и представени материали, предоставени от министерства, агенции и организации, които отразяват разработени и внедрени политики за развитие и закрилата на детето у нас. Това е бял, фактически документ, който представя постиженията в общите политики за детето през последните 10 години в България, както и редица предизвикателствата пред българските институции и организации по най-важните теми за децата – за тяхното благосъстояние, здраве, образование, спорт, култура, сигурност и защита в ежедневието им, включително и в интернет.

По повод 20-тата годишнина ДАЗД издаде Етичен кодекс на работещите с деца, приет с решение на Националния съвет за закрила на детето през 2003 г.