Резюме на анализ от извършена планова проверка в центровете за обществена подкре…

Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка в центрове за обществена подкрепа и центрове за…
27.02.2021г.

The Chairman of the SACP carried out a scheduled inspection in the Social Assist…

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кнежа за действията и мерките, които…
11.02.2021г.