Резюме на анализ от извършена планова проверка в центровете за обществена подкрепаи центрове за социална рехабилитация и интеграция

Резюме на анализ от извършена планова проверка в центровете за обществена подкрепаи центрове за социална рехабилитация и интеграция

27.02.2021г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка в центрове за обществена подкрепа и центрове за социална рехабилитация и интеграция през 2020 г.

⇒ Резюме на анализ от извършена тематична планова проверка