Конвенция за правата на детето

28.04.2020г.

Конвенцията поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги, т.н. и така задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

Към сайта