Превенцията на кибертормоза, изменението на климата, дейността на Комитета на ООН по правата на детето обсъдиха членовете на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

Превенцията на кибертормоза, изменението на климата, дейността на Комитета на ООН по правата на детето обсъдиха членовете на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

06.04.2023г.

„Мнението и предложенията на децата по теми, които ги касаят, са много важни за Държавната агенция за закрила на детето. Разчитаме на Вас не само заедно да намираме работещите механизми за спазване правата на децата, но и да бъдете още повече проводника на информация по детските теми за Вашите връстници в училищата и градовете Ви, защото всички деца трябва да знаят, че тяхното мнение е ценно. За мен като председател на Държавната агенция за закрила на детето и за целият ми екип заседанията на Съвета на децата са една от най-важните и приятни дейности“, това каза д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето при откриване на първото заседание на Съвета на децата към председателя на ДАЗД за 2023 г.
В продължение на три дни 28 деца от всички области на България дискутираха по важни за тях теми.
Със засилен интерес и десетки въпроси членовете на Съвета на децата обсъдиха темата „Киберсигурността и рисковете за децата“ със Светослав Василев, ръководител на отдел „Киберпрестъпления” в Националната следствена служба. Той обясни на децата колко е тънка границата между кибертормоза и киберпрестъплението и ги посъветва винаги да споделят с родителите си, но и да сигнализират компетентните органи.
Със заместник-министъра на околната среда и водите Ренета Колева децата дебатираха изменението на климата и как това влияе на правата на децата. Заместник-министър Колева разказа на децата за предприетите действия, както от Европейския съюз, така и на национално ниво. Членовете на Съвета дадоха примери за техни инициативи в училищата им да има контейнери за разделно сметосъбиране, както и отделни такива за пластмасови капачки.
С доц. д-р Велина Тодорова, заместник-председател на Комитета на ООН по правата на детето, членовете на Съвета дебатираха дейността на този международен орган. Децата имат права и те самите трябва да следят за спазването им. Имайте мнение и го защитавайте, посъветва доц. Тодорова членовете на Съвета на децата. От своя страна те поеха ангажимента да запознаят и техните връстници с дейността на Комитета и дебатите по Конвенцията на ООН за правата на детето.
По време на заседанието членовете на Съвета се запознаха подробно и обсъдиха и Платформата за детско участие на ЕС, както и Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.
Съветът на децата към председателят на Държавната агенция за закрила на детето е консултативен орган, който изпълнява дейността си вече 20 години и се утвърди като механизъм, чрез който се чува гласа и мнението на децата.