Представители на Съвета на децата към ДАЗД внесоха становище за новата учебна година на министър Вълчев

27.08.2020г.

Представителна част от членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД: Диян Калайджиев, Тодор Тачев и Ванеса Филипова гостуваха на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев по инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

Целта на срещата е да се чуе детското мнение и то да бъде взето предвид във връзка със старта на новата учебна година в условията на сложната епидемиологична обстановка. Министър Вълчев даде възможност децата да отправят своите въпроси и предложения, свързани с учебния материал, дистанционната форма на обучение и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 в училище.

Представителите на детския глас в България изразиха своето мнение „за“ присъственото стартиране на учебната година, гледната си точка за ученето в изцяло онлайн среда и начина по който се преподава учебния материал по различните предмети. Според тях ученето в изцяло дистанционна форма крие рискове, свързани с качеството на усвояване на материала. Те изразиха нуждата за общуване лице в лице с учителите и съучениците си. По отношение на обема и начина на преподаване децата споделиха, че имат нужда от повече практически упражнения, а не от „суха теория“ и обърнаха внимание, че е важно учителите да създават екипност между учениците по време на час.

Децата предлагат конкретни мерки за осигуряване на по-безопасна и здравословна среда за всички участници в учебния процес. Те представиха на министъра предложения, които включват мерки за оказване на подкрепа от психолози, педагогически съветници и др. специалисти на децата и техните семейства, както и да се осигурят информационни материали, свързани с безопасното сърфиране в интернет и настояват да бъдат осигурени технически средства за всички ученици, които имат нужда да продължат образованието си, но са принудени да работят.

Повод за оживена дискусия се превърна изучаването на математика в паралелки, за които профила е хуманитарен. За децата изучаването на предмета е вид затруднение в ученето и занижаване на оценките им. В отговор на това той подчерта, че понякога не си даваме сметка за силата на базовите познания, а именно те градят интелекта. Заместник-министърът на образованието и науката, г-жа Таня Михайлова подкрепи с примери позицията на министъра и посъветва децата винаги да търсят различни извори на информация, да имат критично мислене и да търсят възможност за креативност навсякъде.