Кариери

Информация за конкурсната процедура за длъжността „Системен администратор – II с…

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)…
15.07.2024г.

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „…

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово-…
04.07.2024г.

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Системе…

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Системен администратор – II СТЕПЕН“ в дирекция…
01.07.2024г.

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директ…

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно…
24.06.2024г.

Kонкурс за длъжността „Системен администратор II степен“ в дирекция „Администра…

Kонкурс за  длъжността „Системен администратор II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско…
12.06.2024г.

Конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово…

Конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“
07.06.2024г.

Класиране от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Политик…

Класиране от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…
28.05.2024г.

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши…

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Политики и…
15.05.2024г.

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел…

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, с…
07.05.2024г.

Конкурс за „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегич…

Конкурс за „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
26.04.2024г.

Съобщение за прекратяване на конкурсна процедура

Съобщение за прекратяване на конкурсна процедура
25.04.2024г.

Обява за „Главен специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, страте…

Обява за „Главен специалист“ в  дирекция  „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в…
22.04.2024г.