Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Деца от град Пещера бяха гости на Държавната агенция за закрила на детето

Деца от град Пещера бяха гости на Държавната агенция за закрила на детето

09.06.2023г.

Единайсетокласници и дванайсетокласници от СУ „Свети Климент Охридски“ в гр. Пещера бяха гости на Държавната агенция за закрила на детето. Учениците имаха редица въпроси за дейността й. Със заместник-председателя на ДАЗД Ивайла Касърова и с главния секретар на Агенцията Камелия Николова децата дискутираха кои са органите по закрила и как функционират. Начините за подаване на сигнал за дете в риск и дейността на Националната телефонна линия за деца 116111 обсъдиха още експертите на ДАЗД с децата и част от педагогическия състав на училището. Гостите на Държавната агенция за закрила на детето се запознаха и с Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026) и План за действие за изпълнението й (2023-2024). Съветът на децата към председателя на ДАЗД също беше сред интересните теми за учениците, която представи експерта от агенцията Цветелина Кьосева