Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова и експерти от ДАЗД представиха на украински деца и близките им дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова и експерти от ДАЗД представиха на украински деца и близките им дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111

07.06.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето изработи информационни материали за Националната телефонната линия за деца 116 111 към ДАЗД на украински и английски език, които разпространи в местата, където са настанени украински деца и близките им, така че информацията за дейността и полезността на НТЛД 116 111 да достигне максимален брой деца и възрастни.
Заместник-председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова се срещна с деца и придружителите им от Украйна, които са настанени в гр. Варн.„Националната телефонна линия за деца 116 111 е най-бързия начин за подаване на сигнал за дете в риск, но също така е и телефона, на който всеки един от Вас – независимо дете или възрастен може да получи необходимата психологическа подкрепа или да бъде  консултиран къде да намери търсената информация или услуга“, обясни Ивайла Касърова.
Експерти от Държавната агенция за закрила на детето проведоха срещи с украински деца и младежи и в гр. Приморско и гр. Китен. Милена Дянкова, директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация” в ДАЗД разказа на децата и близките им какви обаждания има на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенцията за закрила на детето и как един разговор може да помогне за разрешаването на даден казус и да бъде намерена подкрепа в точния момент от подготвени специалисти.
От началото на месец юни информацията на интернет сайта на НТЛД 116 111 е преведена и на украински език.
Съвместно с глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International и Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия (UNICEF ECARO) Държавната агенция за закрила на детето участва в проект „Чуване на гласовете на украинските деца и млади хора: телефонни линии за деца в отговор на кризата в Украйна“.