Над 7000 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 за първото тримесечие на годината

Над 7000 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 за първото тримесечие на годината

19.04.2023г.

За първото тримесечие на 2023 г. обажданията на Националната телефонно линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са 7068. Проведените консултации са 2249. Подадените сигнали за насилие над дете от 1 януари до 31 март тази година са 182. И през първите месеци на 2023 се запазва тенденцията децата да търсят консултантите на Линията на ДАЗД най-вече заради проблеми в общуването и взаимоотношенията, както с връстниците си, така и с възрастните.
В едно от обажданията момиче споделя, че се чувства самотна. По думите й след физическа разправа между нея и други момичета, приятелите й са намалели. Търси съвет как да спечели уважението на връстниците си и да върне доверието си към тях. В процеса на разговора консултантите снижават безпокойствието на детето. Насочват темата към нуждата да уважаваш другите, тяхното мнение и да се търси разрешаване на проблемите без конфликти, но отстоявайки и своята позиция. В края на разговора детето споделя, че се чувства по-добре и ще потърси връзка с приятелите си, а ако има нужда да сподели, отново ще се обади на консултантите.
В друг случай момче търси подкрепа как да съобщи на родителите си, че е участвало в сбиване. Детето е посъветвано винаги да споделя всичко с родителите си, за да получи подкрепа и да бъде защитено.
Подкрепа от консултантите на Националната телефонна линия за 116 111 на ДАЗД търси и момиче, което споделя, че напоследък се чувства изолирана и неразбрана от приятелите си и съучениците си. По време на разговора става ясно, че тя се тревожи за бъдещето си, за бъдещите отговорности, дали ще успее да се справи с живота и да се реализира успешно в професионален и личен план. Тези страхове били далече от нейните връстници и тя се чувства още по-потисната от това.
„Една голяма част от детските обаждания на Линията показват необходимостта на децата да споделят, да бъдат изслушани. Именно затова е толкова важно още повече деца да знаят за телефон 116 111. Първият съвет към тях е винаги да потърсят за разговор родителите и близките си, но ако се притесняват или се нуждаят на момента да поговорят с възрастен, то консултантите са насреща“, каза д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.
Всяко дете, което търси подкрепа и иска да бъде изслушано, може да се обади денонощно на Националната телефонната линия 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето. Всеки, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с Линията. НТЛД 116 111 на ДАЗД е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск, тъй като има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.
От 2021 година, Държавната агенция за закрила на детето е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI).