28 400 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето за 2022 г.

28 400 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето за 2022 г.

15.01.2023г.

За 2022 г. обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са 28 400. 1052 са подадените сигнали за дете в риск, което е  с 3,34% повече в сравнение с 2021 г. Най-много от тях са за физически и психически тормоз над дете. На второ място са подадените сигнали за неглижиране.
Проведените консултации са 7700, като повече от половината са с деца. Запазва се тенденцията за търсене и получаване на съвети и подкрепа по отношение на общуването, както с техни връстници, така и с възрастните, които се грижат за тях. Децата на възраст между 14 и 17 години най-често търсят консултантите на линията. За изминалата година се наблюдава и спад с 35% на мълчаливите обаждания.
„Изключително важно е всички да разберем, че децата имат потребност да споделят и да бъдат изслушани. Задължение на всички нас е да възпитаме децата в истински добродетели, така че да растат отговорни и успяващи хора. Данните за 2022 г. сочат, че отново най-много деца са търсили съвет на НТЛД 116 111 за това как да общуват с връстниците, като често споделят за лошо отношение между тях. Длъжни сме да им дадем добрия пример и да ги научим, че да говориш и да търсиш решение на всеки проблем без агресия, е правилния начин. Затова е необходимо децата да знаят телефонен номер 116 111, за да може по всяко време да получат подкрепа и професионален съвет. Всеки, който има въпрос относно отглеждането, възпитанието и общуването с деца, винаги може да се обади на Линията“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
През 2022 г. обажданията от майки на деца са се увеличили с 27, 61 %, докато 5,2% по-малко бащи са търсили консултантите на Линията. Положителна е тенденцията за драстично увеличение на обажданията от други институции, като нарастването е с 54% от странна медицински персонал, 62% от учебните заведения, а от структурите на МВР с над 84%.
През 2022 г. на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са постъпили 25 обаждания, свързани със суицидни мисли на деца като 4 от тях са през месец декември.
Дете споделя с консултантите, че често изпитва тревожни мисли, изпада в депресия и има желание за самонараняване. По думите му има грижовни родители, които правят всичко възможно то да се чувства добре. В хода на разговора става ясно, че въпреки подкрепящата и спокойна семейна среда, детето е тормозено от свои връстници. Не може да се справи с общуването с тях и е обект на обиди и подигравки. Признава, че в един от пристъпите си на суицидни мисли, в дома си е погълнало лекарства, които в този случай не са били опасни и не се е стигнало до риск за живота му. Споделя още, че е търсило информация в мрежата за медикаменти, с които е възможно да се стигне до фатален край. В резултат на намесата на консултантите детето казва, че се чувства по-спокойно и уверено. Насърчено е и занапред да споделя всичко с родителите си и да търси необходимата психологическа подкрепа.
На Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД постъпва обаждане от дежурен оператор на "Национална система 112", който предава сигнал за дете в риск. Касае се за момиче съзнателно приело опасни за него лекарства, защото се чувства нещастно след раздяла с приятеля си. Роднините му са забелязали притеснителни симптоми и са повикали линейка. Оказана е веднага медицинска помощ, а детето и близките му са насочени за работа със специалисти.
От 2009 г. Държавната агенция за закрила на детето управлява Националната телефонна линия за деца 116 111, която е с хармонизиран европейски телефонен номер. Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.
В края на 2022 г. Държавната агенция за закрила на детето започна редица срещи с ученици в различни градове на страната, за да се запознаят с полезността и функциите на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД. През настоящата година предстоят още такива събития. За популяризирането на НТЛД 116 111 ДАЗД е подкрепена от държавни институции и от Националното сдружение на общините в Република България.