Работна група за изработване на новата Национална стратегия за детето

22.07.2021г.

Членовете на работната група имат задължението да участват активно при разработвания на новия стратегически документ, както и всички съпътстващи документи към него.