Профил на купувача

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Обява за избор на изпълнител
05.10.2023г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО…

Държавна агенция за закрила на детето обявява обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Анализ на ефективността и ефикасността на дейността на Национална телефонна линия за деца 116 111”: Обява…
21.08.2023г.

Пазарна консултация за предоставяне на инд…

Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 3 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА(НИС), съгласно чл. 17а, алЛ, т.9 от Закона за закрила на детето“ от…
13.04.2023г.

Пазарна консултация за предоставяне на инд…

Пазарна консултация за предоставяне на индикативни оферти на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, по Дейност 5 „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Cyberkidz Patrol“ от операция „Надграждане на капацитета на системите за закрила на…
13.04.2023г.

Обявление за приключване на договор за общ…

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: https://sacp.government.bg/sites/default/files/filefield_paths/1669207172203_Document.pdf
12.12.2022г.

Покана за участие в обществени поръчки по…

Покана за участие в обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки За обезпечаване нуждите на администрацията, Държавна агенция за закрила на детето събира оферти за: Доставка на компютърна техника (преносими и настолни…
08.11.2022г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ…

Дата на създаване на преписката: 11.02.2020 Краен срок за подаване на оферти чрез "Централизирана автоматизирана информационна система „електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП): 04.03.2020 23:59 Статус: Отворена
02.11.2020г.