Анализ от извършена проверка „Работа с детето и семейството по случаи на деца в риск, с предприета мярка за закрила от Дирекция „Социално подпомагане“ в различни направления“ 2020 г.

Анализ от извършена проверка „Работа с детето и семейството по случаи на деца в риск, с предприета мярка за закрила от Дирекция „Социално подпомагане“ в различни направления“ 2020 г.

27.02.2021г.